سیدعلی تقوی، مدیر دارایی و سرمایه گذاری تامین سرمایه امین

197
FINEX.TV
FINEX.TV 18 دنبال‌ کننده

مصاحبه با آقای سیدعلی تقوی، مدیر دارایی و سرمایه گذاری تامین سرمایه امین و عضو هیات علمی دانشگاه، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی #بورس، #بانک و #بیمه، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

FINEX.TV
FINEX.TV 18 دنبال کننده