فرونشست زمین در کبودراهنگ همدان

4,098
پایشگری
پایشگری 1.1 هزاردنبال‌ کننده

شبکه خبر- 28 مرداد 97- 20:00 | فرونشست زمین در کبودراهنگ همدان. گفته شده است علت ایجاد فروچاله ها، برداشت بی رویه آب های زیرزمینی است.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده