اجرای دختران نینجا در فینال برنامه عصر جدید

13,637

اجرای فوق العاده عالی حرکات نمایشی دختران نینجا در فینال فصل نخست مسابقه عصر جدید شب عید غدیر خم