کارتون انیمیشن اسکوبی دو و بتمن شجاع و جسور

2,389

پس از آنکه خیانتکاران شرور با هم متحد می شوند تا شهر را ویران کنند بتمن و دسته اسکوبی دوو تیمی را تشکیل می دهند تا با آنها مبارزه کنند…