گوشه هایی از بازآفربنی عمارت شهرداری اردبیل

273

سایت ساوالان خبر: گوشه هایی از بازدید امام جمعه اردبیل و نماینده ولی فقیه در استان از طرح بازآفرینی عمارت شهرداری اردبیل