برترین کارآفرینان اجتماعی سال ۲۰۱۸

729

هیلده آشوب رئیس و بنیان گذار موسسه کارآفرینی اجتماعی آشوب می گوید: کارآفرینان اجتماعی از توانایی های خود در زمینه های اقتصادی و اصول کسب و کار جهت برطرف کردن مشکلات اجتماعی افراد فقیر و نیازمند استفاده می کنند. آن ها این کار را درمناطقی که دولت و بخش خصوصی قادر به فعالیت چشمگیری نیستند انجام می دهند و فعالیت آن ها با تدبیر و خلاقیت فروانی همراه است.