گزارش مسی ایرانی از حضور بانوان در ورزشگاه آزادی

1,227

آزادی به روی بانوان باز شد، گزارش مسی ایرانی از حضور بانوان در ورزشگاه را به صورت اختصاصی از آپارات ببینید.