توصیف عمارت هشت بهشت اصفهان

147
147 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

درتوصیف عمارت زیبای هشت بهشت کلمات مهم زیر خیلی کاربردی هستند: Palace:کاخ-عمارت Literaly:لغوی Fabulous:فوق العاده tranquality:آرامش