کتابهای باراد؛حرفه ای ترین نکات تضمینی کنکور۹۹؛بهترین مرکز مشاوره کنکور

148

موسسه باراد،ارائه دهنده؛ //کلاسهای برنامه ریزی حرفه ای تا شب کنکور+کارگاه های مشاوره کنکور// //تولید و توزیع فروش دی وی دی های آموزش نکته و تست// ۰۲۱۴۴۳۸۷۶۷۴__خانم مقدسی //کلاسvipنکته و تست آنلاین تضمینی کنکور اساتید بزرگ تهران. اساتید برتر تهران چه کسانی هستند؟؟؟ زیست؛فرهادیان-عمارلو-سرودی فیزیک؛محمدی-سادات/شیمی:مصلایی ادبیات:عبدالمحمدی،عربی:هورفر //تضمین قبولی در کنکور با موسسه باراد__۰۲۱۴۴۳۸۷۶۷۴// (شما میتوانید نام و نام خانوادگی-شهرسکونت-سال تولد-پایه تحصیلی خودرابه۰۹۳۹۲۵۰۵۰۰۱