بازگشت بوکوحرام

451
ایرنا
ایرنا 1.3 هزاردنبال‌ کننده

بوکوحرام را با نام طالبان نیجریه هم می شناسند. گروهی تروریستی در آفریقا که منجر به متواری شدن مردم از نیجریه شده است. دولت بارها وعده داده آن ها را سرنگون می کند اما تا کنون در این زمینه موفق نبوده و حالا بوکوحرام با قدرت بیشتری بازگشته است.

ایرنا
ایرنا 1.3 هزار دنبال کننده