مناجات شعبانیه به همراه ترجمه فارسی | حاج مهدی سماواتی

808

قرآئت متن و ترجمه کامل مناجات شعبانیه توسط آقای مهدی سماواتی. با تشکر از موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (علیهم السلام) بابت تهیه پاورپوینت دعا و متن.