کلیپ فوق العاده The Voice Of Life

110

با استفاده از موسیقی ناب هومن راد و ترکیب تصاویر تهران این کلیپ رو ساختم. تهران من این شکلیه اما خیلی از مردمانش این شکلی نیستن. کاش یه روز برسه که مردم همون صفای قبل رو داشته باشن.

LifeBeautyClips
LifeBeautyClips 4 دنبال کننده