ترامپ دوباره ایران را تهدید کرد

479

ترامپ در جریان استعفای وزیر کارش در پاسخ به سوال یک خبرنگار به دوربین ها خیره شد و ایران را تهدید کرد!

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 9.2 هزار دنبال کننده