اقدامات بعد از جراحی کاشت مو

375

محل کاشت نباید با سطح زمین و یا بالشت برخورد داشته باشد./ تجویز قرص های آنتی بیوتیک./ شست و شوی روزانه./

آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی