TGS 2019 در نمایشگاه Death Standing ویدئو معرفی شخصیت سم عنوان

3,724
دنیای بازی
دنیای بازی 2.3 هزاردنبال‌ کننده
دنیای بازی
دنیای بازی 2.3 هزار دنبال کننده