حمله وحشتناک حوثی های یمن به ائتلاف سعودی با موشک هدایت شونده ضدتانک 2019

990
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.4 هزاردنبال‌ کننده
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.4 هزار دنبال کننده