خورده شدن عکاس بد اقبال توسط گله شیرها.

4,583

عکاسی که از ماشین پیاده شده بود از شیرها عکس بگیره توسط شیرها مورد حمله قرار میگیره و تیکه تیکه میشه. لطفا ویدئو را تا اخر ببینید.(کانال آدرنالین)

Adrenalin.chanel
Adrenalin.chanel 16 دنبال کننده