گفتگو با محمد فرجود – مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهردار

7

گزارش تصویری تک تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند 96 گفتگو با محمد فرجود - مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

۱ ماه پیش
#
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1