حال مردم را با کتاب خواندن خوب می‌کنیم!

122

یک کارشناس مکانیک با کارآفرینی توانسته علاوه بر ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، دقایقی حال مردم را خوب کند