تفکیک وزارتخانه‌ها چه سودی دارد؟

28
ایرنا
ایرنا 1.3 هزاردنبال‌ کننده

قرار است، وزارت صمت یعنی صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت و خدمات بازرگانی تقسیم شود. مهم‌ترین تاثیر این تفکیک را می‌توان در هدفی پیدا کرد که برای تشکیل وزارت تجارت در نظر گرفته شده، یعنی ساماندهی بازار.

ایرنا
ایرنا 1.3 هزار دنبال کننده