فوری: واکنش تنـد آمریکا به نقض برجام از سوی ایران/جلسه اضطراری در اروپا

74
نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 21.7 هزاردنبال‌ کننده

فوری: واکنش تنـ د آمریکا به نقض بر جام از سوی ایران/ جلسه اضطرا ری در اروپا در مورد ایران!

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 21.7 هزار دنبال کننده