ایام فاطمیه و نقل های تاریخی شهادت حضرت زهرا(س) - گرفتن مجلس در ایام فاطمیه

7,751

ایام فاطمیه و نقل های تاریخی شهادت حضرت زهرا(س) - تشویق امام صادق علیه السلام برای مجالس مذهبی - حکم شرعی گرفتن مجلس شادی در روزهای ایام فاطمیه - استاد محمدی

آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی