نیمار به اردوی پاری سن ژرمن ملحق شد

265

نیمار ستاره پاری سن ژرمن به اردوی تیمش در سنگاپور پیوست؛ ما را در basport.ir دنبال کنید.

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.8 هزار دنبال کننده