قسمت بیست و یکم مستند سیاسی جمهور

221

پس از ترور و شهادت رجایی و باهنر، آیت الله خامنه ای در سومین انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکند و با اختلاف زیادی در این انتخابات پیروز میشود.