چهل برنامه در چهل سالگی انقلاب

493

گزارش تصویری اجرای چهل برنامه در بهمن ماه 97 به مناسبت چهل سالگی انقلاب،توسط گروه فرهنگی هنری رضوان.