انتقال دو قلب از یزد به تهران / اداره پیوند وزارت بهداشت و سازمان اورژانس کشور

219

عملیات خارق العاده انتقال قلب از یزد به تهران