رام کردن بازار سرکش خودرو

169

دولتی‌ها و مجلسی‌ها برای بازار خودرو چه برنامه‌ای دارند؟

کلاکت
کلاکت 11 هزار دنبال کننده