۶۰ ثانیه: اجرایی شدن استانداردهای خودرویی از تیر ماه

1,785

در ۶۰ ثانیه ی دوم اردیبهشت به اجرایی شدن استانداردهای ۶۳ گانه خودرو از تیر ماه و آمادگی چین برای استقلال بیشتر در بخش تراشه می پردازیم.