عملکرد 3 ماهه اول سال 1398 اتحادیه عکاسان فیلم برداران و چاپخانه داران شهریار

140

اختصاصی خبرشهر - عیسی وحدت جوان؛ رئیس اتحادیه عکاسان فیلم برداران و چاپخانه داران شهرستان شهریار، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 3 ماهه ، موضوعاتی در خصوص امورات مالی این اتحادیه را شفاف سازی کرد.

خبر شهر
خبر شهر 73 دنبال کننده