تلاوت ایات و اذکار با تدبر و حضور قلب ، موجب ارامش است I شیخ عبدالرزاق البدر

111
پیامهای آسمانی
پیامهای آسمانی 7 دنبال‌ کننده