سلیم و داود موذن زاده - حضرت زینب در مجلس یزید ملعون

11,646

Selim ve Davud Muezzinzade Hz. Zeyneb Yezid meclisinde Elegy for Hazrat zainab in Azerbaijani داود و سلیم موذن زاده - روضه حضرت زینب کبری سلام الله علیها