اولین گل سامان قدوس در اولین بازی خود در امیان

346
aliitaheri1382
aliitaheri1382 6 دنبال‌ کننده

فقط با یک جلسه تمرین این گل را زد

aliitaheri1382
aliitaheri1382 6 دنبال کننده