تبلیغ در نمایشگاه کتاب

92
92 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

تبلیغ هرزگی و ترویج سلفیت تکفیری و تمجید از رژیم منحوس پهلوی در نمایشگاه کتاب