مصاحبه اختصاصی سه گام با رییس فدراسیون بسکتبال

82

مصاحبه ی اختصاصی مجله تخصصی بسکتبال سه گام با جناب آقای دکتر رامین طباطبایی به مناسبت گذشت یک سال از فعالیت ایشان در سمت ریاست فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران.