آددای و خانه سالمندان - طنز عروسکی آددای با لهجه همدانی

20,278

آددای شخصیتی عروسکی است که در هر قسمت با سوتی هایش در فضای مجازی داستان طنز و پر ماجرایی را میسازد. داستانی که با چالش ها و دغدغه های روز مردم جامعه در ارتباط است، موضوع این قسمت: پیشنهاد آددای درباره سالمندان است.