روایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از اظهارات نماینده صلیب سرخ درباره آزادگان ایرانی

580

گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اظهارات نماینده صلیب سرخ درباره آزادگان ایرانی در ادامه قابل بهره برداری است.