کرونیکا (Kronika) - فیتالیتی (Fatality) مورتال کمبت 11

244

کرونیکا (Kronika) قرار است به عنوان ویلن و شخصیت شرور اصلی، برای اولین بار در مجموعهMortal Kombat و در بازیMortal Kombat 11 حضور پیدا کند. او نگهدار زمان و معروف به معمار سرنوشت جهان است. همچنین وی مادر شینوک (Shinnok)، الهه مرگ و تاریکی و ستریون (Cetrion)، الهه زندگی و روشنی است. طبق اخبار منتشر شده، تجربه نبرد در مقابل این شخصیت تنها در بخش داستانی و Towerهای بازی میسر خواهد بود. طبق گفته سازندگان، کرونیکا (Kronika) نقش مهمی بر روند داستانی بازی دارد و یکی از مهم ترین شخصیت های بازی به حساب می آید.

dloogle.com
dloogle.com 33 دنبال کننده

چت با حاجی !! فورتنایت کجایی !!

Famous.haji
0 1.4 هزار بازدید کل

حوصله شمام سر رفته!! دنبال کردن فراموش نشه