تماشا کنید : آشنایی با اپلیکیشن بیل

91

در این ویدیو با اپلیکیشنی به نام بیل آشنا میشوید که دستیار کمکی شما در تامین تجهیزات و مصالح ساختمانی میباشد. 

اَپریویو
اَپریویو 194 دنبال کننده