فول مچ بازی کاوازاکی - چلسی؛ بازی دوستانه (نیمه اول)

98

بازی دوستانه - فول مچ بازی کاوازاکی - چلسی - 19 جولای 2019