اهمیت داشتن آرزو و هدف

691

دراین ویدیو دکتر علی جاوید در مورد اهمیت داشتن هدف و آرزو صحبت می کند. حتما این ویدیو را مشاهده کنید. برای مشاهده بقیه فیلم ها به سایت تدبیر فردا http://tadbirefarda.com مراجعه کنید