قسمت سی و سوم مستند سیاسی جمهور

532

بررسی مستند اتفاقات قبل و بعد انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲.

مانکن - قسمت 12
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 12