پدیدار شناسی "خشتک" در جامعه ایرانی!

5,596

برشی از ارائه ی دکتر محسن بدره (مردم شناس) در قسمت بیست و نهم مجموعه خرد جنسی. کاری از : یاسر عرب.

خرد جنسی
خرد جنسی 2.8 هزار دنبال کننده