سفر به تفلیس پایتخت گرجستان

184
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزاردنبال‌ کننده

Visite de la ville de Tbilissi en Géorgie Visit the city of Tbilisi in Georgia 06 Mai - 11 Mai 2015 در این ویدیو از شهرهای تفلیس و متسختا دیدن می کنیم Dans cette vidéo nous allons visiter la ville de Tbilissi en Géorgie

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزار دنبال کننده