آبشار کورشونلو در شمال آنتالیا، ترکیه - تابستان 1398

87

سفر به روسیه با ماشین شخصی، از طریق ترکیه و گرجستان. تابستان 1398 - تصاویر و گزارش سفر در کانال تلگرام: https://t.me/sorooshtravels - همچنین در وب سایت: https://soroosh-travels.com/?p=27339 و https://soroosh-travels.com/?p=26401 --- از وب سایت "سفر زندگی است" دیدن فرمایید: soroosh-travels.com