خودهیپنوتیزم در زایمان _ سیده فاطمه حسینی (3210)

683

سیده فاطمه حسینی (3210) _ موضوع : خودهیپنوتیزم در هنگام زایمان _ استاد: مانی رفیعی

مانی رفیعی

مانی رفیعی

2 سال پیش
خیلی خوب بود. ممنون