مراسم بهترین های سال فیفا

297

مراسم بهترین های سال فیفا برگزار شد .مسی به عنوان بهترین بازیکن،آلیسون بکر به عنوان بهترین دروازبان ،یورگن کلوپ به عنوان بهترین مربی انتخاب شدند.

لحظه
لحظه 243 دنبال کننده