آیدین آغداشلو ، خیام و خاطرات انهدام

480

گفتگوی حسین گنجی با آیدین آغداشلو درباره جهان خیام و تاثیراتش بر هنرمندان