معرفی و آزمایش اولین ایربگ پیش فعال در اتومبیل برای ضربات جانبی

35
پرشین خودرو
پرشین خودرو 16 دنبال‌ کننده

پرشین خودرو: اولین ایربگ های جانبی برای دفع ضربات پیش از برخورد در این ناحیه، از سوی شرکت ZF معرفی و مورد آزمایش قرار گرفت، هرچند هنوز راه زیادی برای تجاری سازی آن باید رفت.