فول مچ بازی بارسلونا - چلسی؛ بازی دوستانه (نیمه دوم)

146

بازی دوستانه - فول مچ بازی بارسلونا - چلسی - 23 جولای 2019