آرنولد ایران علی تبریزی رونی کلمن هادی چوپان فیت بدنسازی فیزیک کلاسیک

17,762

امیرعلی کریمیان ۱۸ ساله از مشهد شروع ورزش ۱۶ سالگی اینستاگرام: @AMIRALIKARIMIANOFFICIAL